کلاسهای عمومی


لطفا تمامی جزییات اعم از زمان شروع، شیوه پرداخت و تعداد جلسات رو در صفحه محصول بررسی کنید و بعد اقدام به خرید کنیدکمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دیجیتال مارکتینگ به زبان ساده و تولید محتوا در شبکه های اجتماعی یکشنبه ها (8 میلیون و پانصد هزار تومان نقد)

ناموجود

تو دنیای الان اگه با فضای دیجیتال آشنا نباشی، یه جورایی بیسوادی. خیلی از ماها تو دنیای دیجیتال مثل اینستاگرم و غیره فعالیت میکنیم یا خواهیم کرد، اما اصول اولیه شو نمیدونیم. این دوره یاد میده که چجوری خیلی راحت و اصولی تو این پلتفرمها رشد کنیم. دو تا استاد مهمان هم داره. همچنین خیلی ساده بهتون یاد میدیم چجوری تو چند ساعت وبسایت خودتون رو درست کنید با کمترین هزینه. این دوره از شهریور دو هفته یکبار برگزار میشه و برای دیدن جزییات بیشتر جدول ویژگیهای این محصول را ببینید


دیجیتال مارکتینگ به زبان ساده و تولید محتوا در شبکه های اجتماعی یکشنبه ها (9 میلیون و  پانصد هزار تومان اقساطی)

ناموجود

تو دنیای الان اگه با فضای دیجیتال آشنا نباشی، یه جورایی بیسوادی. خیلی از ماها تو دنیای دیجیتال مثل اینستاگرم و غیره فعالیت میکنیم یا خواهیم کرد، اما اصول اولیه شو نمیدونیم. این دوره یاد میده که چجوری خیلی راحت و اصولی تو این پلتفرمها رشد کنیم. دو تا استاد مهمان هم داره. همچنین خیلی ساده بهتون یاد میدیم چجوری تو چند ساعت وبسایت خودتون رو درست کنید با کمترین هزینه. این دوره از شهریور دو هفته یکبار برگزار میشه و برای دیدن جزییات بیشتر جدول ویژگیهای این محصول را ببینید


دیجیتال مارکتینگ به زبان ساده و تولید محتوا در شبکه های اجتماعی یکشنبه ها (8 میلیون و نهصد هزار تومان نقد تکمیل ظرفیت)

ناموجود

تو دنیای الان اگه با فضای دیجیتال آشنا نباشی، یه جورایی بیسوادی. خیلی از ماها تو دنیای دیجیتال مثل اینستاگرم و غیره فعالیت میکنیم یا خواهیم کرد، اما اصول اولیه شو نمیدونیم. این دوره یاد میده که چجوری خیلی راحت و اصولی تو این پلتفرمها رشد کنیم. دو تا استاد مهمان هم داره. همچنین خیلی ساده بهتون یاد میدیم چجوری تو چند ساعت وبسایت خودتون رو درست کنید با کمترین هزینه. این دوره از شهریور دو هفته یکبار برگزار میشه و برای دیدن جزییات بیشتر جدول ویژگیهای این محصول را ببینید


کلاس آموزش خلاقیت شنبه ها ( ۷ میلیون و پانصد هزار تومان نقد تکمیل ظرفیت)

ناموجود

تو این دوره نه تنها اصول و تمرینهای خلاق شدن رو یاد میدیم. بلکه اصول به ایده رسیدن، طراحی پروپوزال، محرمانگی ایده و ساخت بیزنس پلن آموزش داده میشه. این کلاس مجازی ۹ جلسه میباشد. هزینه ثبت نام آن ۷ میلیون و پانصد هزار تومان است که به صورت نقد پرداخت  میشود. این دوره از شهریور دو هفته یکبار برگزار میشه و برای دیدن جزییات بیشتر جدول ویژگیهای این محصول را ببینید


کلاس آموزش خلاقیت شنبه ها ( ۷ و نیم میلیون تومان نقد)

ناموجود

تو این دوره نه تنها اصول و تمرینهای خلاق شدن رو یاد میدیم. بلکه اصول به ایده رسیدن، طراحی پروپوزال، محرمانگی ایده و ساخت بیزنس پلن آموزش داده میشه. این کلاس مجازی ۹ جلسه میباشد. هزینه ثبت نام آن ۷ و نیم میلیون تومان است که به صورت نقد پرداخت  میشود. این دوره از آبان دو هفته یکبار برگزار میشه و برای دیدن جزییات بیشتر جدول ویژگیهای این محصول را ببینید


کلاس آموزش خلاقیت شنبه ها ( 8 میلیون و دویست هزار تومان اقساطی)

ناموجود

تو این دوره نه تنها اصول و تمرینهای خلاق شدن رو یاد میدیم. بلکه اصول به ایده رسیدن، طراحی پروپوزال، محرمانگی ایده و ساخت بیزنس پلن آموزش داده میشه. این کلاس مجازی 9 جلسه میباشد. هزینه ثبت نام آن ۸ میلیون و دویست هزار تومان بوده که  به صورت اقساط  طی ۳ ماه پرداخت  میشود. این دوره از آبان دو هفته یکبار برگزار میشه و برای دیدن جزییات بیشتر جدول ویژگیهای این محصول را ببینید


کارآزمودگی (شش میلیون و پانصد هزار تومان نقدی)

ناموجود

در این دوره مواردی آموزش داده خواهد شد، که شاید در دانشگاه بایدمطرح میشده چون وقتی وارد بازار کار میشوید، سریع مهیای کار نیستید و ماهها و شاید سالها طول بکشد که به مرور این آموزشها رو تجربی فرا بگیرید. مواردی که پیشتر از علم و تخصص شما، برای حضور در کار به شما کمک میکند.


کارآزمودگی (هفت میلیون تومان اقساطی)

ناموجود

در این دوره مواردی آموزش داده خواهد شد، که شاید در دانشگاه بایدمطرح میشده چون وقتی وارد بازار کار میشوید، سریع مهیای کار نیستید و ماهها و شاید سالها طول بکشد که به مرور این آموزشها رو تجربی فرا بگیرید. مواردی که پیشتر از علم و تخصص شما، برای حضور در کار به شما کمک میکند.


کلاس آموزش خلاقیت شنبه ها ( ۷ میلیون تومان نقد)

ناموجود

تو این دوره نه تنها اصول و تمرینهای خلاق شدن رو یاد میدیم. بلکه اصول به ایده رسیدن، طراحی پروپوزال، محرمانگی ایده و ساخت بیزنس پلن آموزش داده میشه. این کلاس مجازی ۹ جلسه میباشد. هزینه ثبت نام آن ۷ میلیون تومان است که به صورت نقد پرداخت  میشود. این دوره از شهریور دو هفته یکبار برگزار میشه و برای دیدن جزییات بیشتر جدول ویژگیهای این محصول را ببینید


کلاس آموزش خلاقیت شنبه ها ( 7 میلیون و پانصد هزار تومان اقساطی)

ناموجود

تو این دوره نه تنها اصول و تمرینهای خلاق شدن رو یاد میدیم. بلکه اصول به ایده رسیدن، طراحی پروپوزال، محرمانگی ایده و ساخت بیزنس پلن آموزش داده میشه. این کلاس مجازی 9 جلسه میباشد. هزینه ثبت نام آن 7 میلیون و پانصد هزار تومان بوده که  به صورت اقساط  طی ۳ ماه پرداخت  میشود. این دوره از شهریور دو هفته یکبار برگزار میشه و برای دیدن جزییات بیشتر جدول ویژگیهای این محصول را ببینید


دیجیتال مارکتینگ به زبان ساده و تولید محتوا در شبکه های اجتماعی یکشنبه ها (8 میلیون و دویست هزار تومان نقد)

ناموجود

تو دنیای الان اگه با فضای دیجیتال آشنا نباشی، یه جورایی بیسوادی. خیلی از ماها تو دنیای دیجیتال مثل اینستاگرم و غیره فعالیت میکنیم یا خواهیم کرد، اما اصول اولیه شو نمیدونیم. این دوره یاد میده که چجوری خیلی راحت و اصولی تو این پلتفرمها رشد کنیم. دو تا استاد مهمان هم داره. همچنین خیلی ساده بهتون یاد میدیم چجوری تو چند ساعت وبسایت خودتون رو درست کنید با کمترین هزینه. این دوره از شهریور دو هفته یکبار برگزار میشه و برای دیدن جزییات بیشتر جدول ویژگیهای این محصول را ببینید


دیجیتال مارکتینگ به زبان ساده و تولید محتوا در شبکه های اجتماعی یکشنبه ها (۸ میلیون و نهصد هزار تومان اقساطی)

ناموجود

تو دنیای الان اگه با فضای دیجیتال آشنا نباشی، یه جورایی بیسوادی. خیلی از ماها تو دنیای دیجیتال مثل اینستاگرم و غیره فعالیت میکنیم یا خواهیم کرد، اما اصول اولیه شو نمیدونیم. این دوره یاد میده که چجوری خیلی راحت و اصولی تو این پلتفرمها رشد کنیم. دو تا استاد مهمان هم داره. همچنین خیلی ساده بهتون یاد میدیم چجوری تو چند ساعت وبسایت خودتون رو درست کنید با کمترین هزینه. این دوره از شهریور دو هفته یکبار برگزار میشه و برای دیدن جزییات بیشتر جدول ویژگیهای این محصول را ببینید


دسته‌بندی